Філософія


Меню

Реклама
Схожі статті:

Популярні записи • ФОМА АКВІНСЬКИЙ

  Італійський філософ середньовіччя

  Домінання ориганальності:

  В питаннях віри будь-яка бабця знає більше всіх філософів, бо яка ж бабця не знає, що душа безсмертна?

  Головні роботи:

  Про правління володарів

  Сума теології

  Сума істини католицької віри проти язичників

  Пояснення Апостольського Символу Віри.

  Життя:

  Італійський філософ, богослов

  Народився у 1225р. в замку Роккасекка поблизу Аквіно

  В 17 років вступив в домініканський орден, звідки був відісланий вчитись у Париж де його вчителем стає Альберт фон Больштедт.

  ¨ 1252 - академічна діяльність Фоми в якості магістра богослов’я Парижського університету.

  ¨ 1259 - папа Урбан IV відізвав Фому в Рим. Аквінат викладає теологію, знайомиться з працями Арістотеля

  ¨ 1269 - 1272р. р. - Фома знову працює в Парижському університеті.

  ¨ 1272р. р. - Повертається в Італію і викладає теологію в рідному Неаполітанському університеті.

  Помер Фома Аквінський 7 березня 1274р. в монастирі бернандиндів, тяжко захворівши по дорозі з Неаполя в Ліон.

  ¨ 1368р. - його останки були перенесені в Тулузу.

  Думки

  ¨ Наш розум знаходиться по відношенню до сторонніх предметів як очі сови по відношенню до сонця.

  ¨ Людина має волю вибору, бо в протилежному випадку поради, нагороди і покарання були б беззмістовними.

  ¨ Неможливо бажати того, що до цього не було освоєно.

  ¨ Коли несправедливе правління здійснюється багатьма особами, то це називається демократією.

  ¨ Недосконалість виступає раніше того, що досконале.

  ¨ Наявність друзів не є необхідністю для людського щастя, тому що людина має вже всю повноту своєї досконалості в Богові.

  ¨ Блаженство і Бог - одне і те ж.

  ¨ Бог вічний, а душі не існувало раніше її тіла. Бог незмінний, а в душі проходять зміни. Бог - це чиста діяльність, а душі притаманні страждання і муки

  ¨ Загальні поняття, роди universalia існують всюди і завжди. Колір взагалі вище окремого кольору. Людство вище окремої людини. Бог вище всякої окремої істоти.

  ¨ Бог називається неіснуючим не тому що йому не вистачає існування, а тому що він перевищує існуюче.

  ¨ Як може справжнє щастя витікати з багатства, коли для накопичення багатства приходиться терпіти муки?

  ¨ Ми повинні щиро любити інших задля їх власного блага, а не задля нашого.

  ¨ Щасливій людині потрібні друзі. і не для того, щоб мати з них користь, і не для того щоб захоплюватись ними, а для того щоб творити добрі справи для цих друзів.

  Вчення

  У 26 років Фома став магістром теології і викладав її в університетах Парижа. На той час Фома розробив вже в загальних рисах свою систему покатоличеного арістотелізму - томізму, як стали називати це вчення За іменем автора. Фома визнає відмінність між філософією і теологією, але вбачає її лише в методах досягнення результатів. Що ж до предмета, то він відрізняється у філософії і теології лише частково. Фома визнає, що деякі з догматів теології можуть бути доведені філософією / буття бога, безсмертя людської душі тощо.

  Більшість догматів проте, не підвладні філософським засобам доведення, тому що вони надрозумні, тобто цілком раціональні з позиції божественного розуму який набагато переважає людський розум.

  Фома тлумачить людину як неповторну індивідуальну істоту, що знаходить свій вияв у неповторності індивідуальної людської душі. Індивідуальність ця зберігається в безсмертній душі і після смерті тіла.

  Повна субстанція людини потребує єдності душі і тіла, так само як і їх неповторності виявляє певну гуманістичну тенденцію в міркуваннях ангельського доктора.

  За Аквінським є 5 доведень буття божого:

  Все, що рухається, має причиною свого руху щось інше- це Перше Томістське доведення виходить із неможливості саморуху предмета, в результаті чого утворюється довгий ряд причин, серед яких остання - арістотелівський першодвигун, або бог.

  Друге доведення виходить із арістотелівського поняття продуктивної причини. Так само як і в першому доведенні, міркування доводиться до існування первинної продуктивної причини, яка і є богом. Третє доведення виходить з ідеї неможливості допущення випадкового характеру світу.

  Оскільки світ існує, повинна існувати і якась абсолютна причина, якою може бути лише бог. Четверте доведення апелює до факту існування у світі різних ступенів якостей. Але ж мусить існувати і якесь абсолютне мірило, що визначає ці ступені і цим мірилом є бог.

  П‘яте доведення виходить з арістотельського розуміння причинності як обов‘язково цілеспрямованої - Але якщо світ причинно зумовлений, то він і цілеспрямований, отже, має бути той, хто цілеспрямовує існування світу, тобто бог.

  Фома Аквінський намагався поставити філософію на службу реглігії, між знаннями і вірою, доводячи можливість гармонії між ними, а також необхідність їх співіснування. Відповідно він розрізнив істини розуму і одкровення.

  Для нього це були найвищі істини, які недоступні свідомості і можуть бути досягнені тільки через віру.

  Таким чином Фома виступає з одного боку проти Тертуліана: Вірю тому, що абсурдно який відкидав значимість розуму у справах віри, з іншого боку підтримує Абеляра, який доводив, що релігійні догми не мають суперечити розуму. Критикуючи попередні світоглядні системи, Фома стверджував, що світовий рух передбачає не першорушія, а цілеспрямованість у світі - мету.

  Фома - поміркований реаліст, він вважав, що загальні поняття первинні щодо речей, виступав проти крайнього реалізму, який вів до пантеїзму.

  Вся філософія Фоми була спрямована на збереження і зміцнення влади католицької церкви.

  За своїми поглядами Фома переконаний монархіст. Він вважав государя не тільки правителем, а й творцем держави. Верховну волю папи, його владу він розглядав як Божу волю, а самого папу як намісника бога.

  Він рішуче виступав проти соціальної нерівності людей.

  На сучасному етапі розвитку філософії його вчення трансформувалось у філософську течію неотолізм.